Informacija

Pristatymo taisyklės

1. PASLAUGŲ IR PRODUKTŲ PRISTATYMAS

1.1. ilink.lt svetainėje galima užsisakyti PASLAUGAS ir PRODUKTUS.

1.1.1. Užsakant PASLAUGAS suformuotame užsakyme nurodomas preliminarus rezervuojamas PASLAUGŲ atlikimo laikas. Tiksli PASLAUGŲ atlikimo vieta, data ir laikas suderinami telefonu.

1.1.1.1. Jei tai būtina, užsakomos PASLAUGOS gali būti teikiamos Pirkėjo nurodytu adresu. Tuomet Pardavėjas atvyksta į suderintą vietą.

1.1.1.2. Jei vykti pas Pirkėja nėra būtina, Pardavėjas PASLAUGAS teikia nuotoliniu būdu arba Pirkėjui atvykus pas Pardavėją.

1.1.2. Užsakant PRODUKTUS suformuotame užsakyme nurodomas pasirinktas pristatymo būdas.

1.1.2.1. Jei tai būtina, PRODUKTĄ Pirkėjo nurodytu adresu pristato Pardavėjas.

1.1.2.2. Jei PRODUKTO pristatyti nereikia, PRODUKTAS Pirkėjui suteikiamas nuotoliniu būdu arba Pirkėjui atvykus pas Pardavėją.

1.2. PASLAUGAS ir PRODUKTUS pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prieš pristatydamas Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, atsiimantį asmenį).

1.3. PASLAUGOS ir PRODUKTAI Pirkėjui pristatomi per individualiai susitartą terminą. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas su Pirkėju susisiekia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu telefono numeriu. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

1.4. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pageidaujamo PRODUKTO, Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų PRODUKTŲ trūkumą bei galimą PRODUKTŲ pristatymo terminą.

1.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už PASLAUGŲ ir PRODUKTŲ pristatymo terminų pažeidimą, jeigu PRODUKTAI Pirkėjui nėra pristatomi arba pristatomi ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

INTERNETAS
UAB
Įmonės kodas: 304456876
Gavėjas: Internetas, UAB
Adresas: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius